SPORTCENTRUM Bonyhád
Családi pihenőparkMozdulj Bonyhád!

Bonyhádi Sporttelep

Bonyhádi Sporttelep

A Bonyhádi Sporttelep az 1940-es évek óta található meg a jelenlegi helyén, igaz, akkor a sportpálya fekvése nem észak-déli, hanem kelet-nyugati irányú volt. A kezdetben csak egy labdarúgó-pálya helyezkedett el a Sport utcában, az igények és a kihasználtság emelkedésével építettek egy második sportpályát, ekkor alakult ki annak jelenlegi elhelyezkedése.

A Bonyhádi Sporttelep az egész város szolgálatában áll, napi rendszerességgel azonban elsősorban a BVLC használja a különböző korosztályú utánpótlás és felnőtt versenysporthoz kapcsolódó programok lebonyolításához. Mellettük mindennapos használók a városi szabadidős futók, akik kedvtelésből, mozgásszeretetből vagy egészségmegőrzés érdekéből járnak mozogni. Időszakos használónak minősülnek az AC Bonyhád sportolói is, akik edzőikkel egy-egy nagyobb verseny előtti tréningek helyszínéül választják a Sport utcai sporttelepet.

Bonyhád Város Önkormányzata a Képviselő-testület 155/2015. (IX.3.) számú határozatával feladat-ellátási és használati megállapodást kötött 2020. június 30. napjáig a BVLC-vel a városrészben található sporttelep térítésmentes használatára.

A Bonyhádi Sporttelep a jelenlegi arculatát az 1980-as években nyerte el, akkor épült a lelátó és a régi öltözőépület felett lévő lakások is akkor kerültek kialakításra. A sporttechnológiai eszközök tekintetében azonban kevés változás történt az elmúlt évtizedekben. Mindkét pályán minimális, edzésszintű világítótestek vannak kihelyezve, a fű elöregedett, a center pálya körüli salakos futópálya rendezett ugyan, de mára már fűvel borított.  A Bonyhádi Sporttelep kiszolgáló részeiben a TAO-s támogatási rendszer bevezetése óta, az önkormányzat és az egyesület munkájának és anyagi ráfordításainak köszönhetően több felújítás is történt. 2016-ban felújításra került a lelátó alatti öltöző épület, aminek köszönhetően komfortosabb és élhetőbb öltözők kerültek kialakításra. Az épületen napelemeket helyeztek el, aminek köszönhetően az épület fenntartása gazdaságosabbá vált. A lelátó 300 darab székes ülőhely váltotta az elkorhadt padokat, minőségi változást nyújtva ezzel a sporttelepre érkező szurkolóknak.

A Bonyhád Völgység Labdarúgó Club vezetése Bonyhád Város Önkormányzatával összefogva még 2017 novemberében, a sportszakmai célok elérése érdekében egy teljes körű, átfogó sportpálya-felújítási tervet dolgozott ki. A közös gondolkodás célja az volt, hogy az elkövetkezendő 2-5 éves időtávlatban egy olyan beruházás alapjait rakják le, amelynek hasznát nemcsak a labdarúgás sportág, hanem a város teljes sportszerető rétege is kamatoztathatja. 2017 végén látványtervi szintű előzetes tervekkel rendelkeztünk a teljes rekonstrukciót illetően, a felek konkrét elképzeléseket vázoltak fel egy teljeskörű létesítmény-fejlesztést illetően.

A 2016-2020-as évek egészen biztosan aranybetűkkel fognak bekerülni a város nagy sportkönyvébe, amelyre még évtizedek múlva is büszkén fogunk visszatekinteni. A Bonyhádi Sportcsarnok 2017/18. évi megújulását követően 2019 februárjában Magyarország Kormánya 1 567 180 000,- Ft célzott támogatást ítélt meg a város sportfejlesztésére. Amiről eddig csak álmodoztunk, az valósággá válik!

 Az elkészült tervek alapján: a sporttelep területén térkövezett belső utak és parkolók kerülnek kialakításra mintegy 2800 m2 felülettel, 48 parkolóállással, köztük egy akadálymentes parkolóval, 45 kerékpár elhelyezésére alkalmas három db kerékpártárolóval. A teljes ingatlant körbeölelő 2 m magas, beton elemes kerítés készül, 770 m hosszúságban. A sportpálya belső parkolója fém táblás kerítéssel különül majd el a területi funkcióktól, horganyzott acél kivitelben, kb. 120 m hosszúságban, 175 cm magassággal. Mindkét kerítés fém kapukkal rendelkezik majd. A füves pályák öntözéséről süllyesztett szórófejes öntözőrendszer gondoskodik majd, ezen rendszer részeként kerül kialakításra egy földfelszín feletti öntözővíz tartály az ingatlan délkeleti sarkában. A sporttelep délnyugati részén, szorosan a telekhatárral párhuzamosan futó út mellé kerül telepítésre egy 100 m3 térfogatú, zárt tűzivíztározó tartály, részben térszint alá süllyesztve, részben földtakarással fedve.A meglévő lelátó épület jelenleg lényegében kettő részre osztható: nyugati oldala zárt kialakítású, hagyományos, tégla falazattal, vasbeton födémmel, fenyő tetőszerkezettel, szendvicspanel fedéssel. Ebben a részben 2x2 öltöző, játékvezetői öltöző, szertár, kazánház, vizesblokk kap most helyet, egy, az épületen végigfutó hosszfolyosóra egy oldalról felfűzve. Az épületrész már homlokzati hőszigeteléssel ellátott, korszerű, kondenzációs kazános fűtéssel, napkollektorokkal a tetőn, melyek egy korábbi fejlesztési ütem részeként valósultak meg. Az épület keleti oldala lényegében egy nagy fedett lelátótér, acél tartószerkezettel, trapézlemez fedéssel, pálya felé lejtő beton burkolattal. Ezt a pálya felől lépcsőzetesen kialakított 4 db beton felületű lelátósor határolja, szintén beton felületű lépcsőkkel, 264 db műanyag lelátószékekkel. A pályát a nyugati oldalon elhelyezkedő öltöző épülettel egy, a lelátó alatt átvezetett játékos kijáró folyosó köti össze. Mivel az öltözői rész és a lelátó rész között nincs meg egy teljes szint magassága, így a játékos kijáró födémje kiemelkedik a lelátó tér burkolatából, ilyen módon részben kettéválasztva azt. A tervezett állapot szerint az épület északi és déli irányban bővül a beruházás során, a meglévő fedett lelátó pedig beépül. Északi irányban beléptető előteret, pénztárt, közlekedőt és új wcblokkot kap az épület. Déli irányban új öltöző, wcblokk, előtér-aula, teakonyha, szauna helyiség, iroda és vezérlő helyiséglétesül. A meglévő fedett lelátó rész bezárásra kerül, melyben büfé, klubszoba, wc blokk kerül kialakításra. A meglévő lépcsős lelátó bővítésre kerül, a meglévővel megegyező, beton szerkezetű kialakítással, 32 db új székkel, így 296 férőhelyessé válik. Az öltözői részt a sportpályával összekötő játékos kijáró elbontásra, és újjáépítésre kerül, süllyesztett padlószinttel, hogy a fölötte elhelyezkedő funkciók összeköttetése biztosított legyen. A meglévő acél szerkezetű, nyitott és zárt kameraállás szintén bontásra kerül. Helyén új, nyitott kialakítású állás készül, acél lépcsővel, korláttal. Az épület trapézlemez és szendvicspanel fedését elbontják, helyette új, egységes trapézlemez fedés készül a teljes épületen. Az ingatlan nyugati hosszoldalán végigfutó úthoz csatlakozóan új karbantartó épület kerül felépítésre. Az épületben helyet kap a gépek és eszközök tárolására, karbantartására, alkalmas helyiségeken kívül egy szociális rész, három fős maximális dolgozói létszámra szabva. A régi öltözőépület is megújul. A tervezett állapot szerint a földszinti rész teljes belső felújításra kerül, melynek részeként kialakításra kerül az épület keleti oldalán egy játékvezetői öltöző is, a belső elrendezés módosításával, a jelenlegi funkciók megtartása mellett. Az épület előtt elhelyezkedő fedett terasz és tornác bontásra kerül, új előlépcsők épülnek, illetve az erkélyszakaszok egy része is bontásra kerül. Az épület homlokzata új vékonyvakolattal kerül megújításra, emellett cserére kerül az összes külső nyílászáró, valamint a fedés is. Az épület körüli meglévő beton burkolatok bontásra kerülnek, helyettük új, a terület többi részével egységes térkő burkolat készül. A center pálya körül új, rekortán burkolatú, hat sávos futópálya kerül kialakításra, hatsávos célegyenessel, korszerű kialakítással, mintegy 3200 m2 felülettel. A futópálya északi felében a D szektor rekortán burkolattal kerül kialakításra, atlétikai sportok fogadására alkalmas módon, 900 m2felülettel. A meglévő centerpálya felújításra kerül, vízelvezetéssel, öntözőrendszerrel, pályavilágítással, 9300 m2élőfüves felülettel. A jelenlegi edzőpálya déli határán élőfüves edzőpálya kerül kialakításra, vízelvezetéssel, öntözőrendszerrel, pályavilágítással5300 m2élőfüves felülettel. A futópálya déli oldalán 100 m2-es, rekortán burkolatú felület kerül kialakításra, kültéri fitness gépek fogadására alkalmas módon.

 Bonyhád Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 147/2019. (IX.12.) sz. határozatával döntött a Magyar Labdarúgó Szövetség Országos Pályaépítési Programja keretében megvalósuló műfüves labdarúgópálya építéséről. A pályázat beadásának előkészítése folyamatban van. Ennek érdekében a Képviselő-testület a 2019. évi költségvetése terhére 66 000 000,- Ft önrészt biztosított a beruházás megvalósítására. A pályázati eljárás jelenleg is folyamatban van, bízunk annak pozitív elbírálásában, terveink szerint a két projekt megközelítőleg egy időben kerül kivitelezésre.

A műfüves pálya felépítését az MLSZ szervezi és végezteti el, a kivitelezői pályázati felhívásban meghatározott feltételek szerint. Az MLSZ Pályaépítés Program egyébként nem ismeretlen városunkban, hiszen a Széchenyi Általános Iskolában, a Bonyhádi Varázskapu Bölcsőde és Óvoda Szélkakasos és Ficánka Óvodai Tagóvodákban már épültek különböző méretű műfüves sportpályák.

A beruházás nagy öröm minden sportot szerető bonyhádi számára, ugyanakkor a  fejlesztés minden tekintetben komoly plusz terheket jelent majd a Bonyhád Völgység Labdarúgó Club számára. A csapatok egymástól külön fognak majd edzeni, mindenki más helyszínen tudja majd megoldani az edzéseket. Komoly feladatot jelent találni olyan sportpályákat a környéken, ahol befogadják a csapatokat, ahol zavartalanul tudnak edzeni és versenyezni 2020-ban. 

A „Városi sportpálya fejlesztése Bonyhádon” tárgyú, a Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti nyílt közbeszerzési eljárás 2019. október 28. napján került kiírásra, a lezárás 2019. november 14. napja volt. A Bonyhádi Sporttelep felújítási munkálatainak közbeszerzési eljárása lefolytatásra került, amelynek köszönhetően kiválasztásra került a kivitelező cég.  A kivitelezés 2020. februárjában megkezdődött, a nyílt közbeszerzési eljárás nyertese a tervek szerint 2020. október végén készül el a beruházással.

A Bonyhádi Sporttelepen jelenleg egy fő 8 órás munkavállaló dolgozik pályagondnoki munkakörben. Munkaideje után a BVLC-nél szertárosi és masszőri feladatokat is ellát, ezáltal egy kézbe összpontosul az intézményi és egyesületi feladat. A felújítás befejeztével a feladatellátás is megváltozik, más típusú, korszerű munkavégzést igényel majd az új létesítmény, amelynek fenntartási költségei várhatóan emelkedni fognak. Sokkal több energiát kell majd fordítani a sportpályák szakszerű karbantartására, amely a jelenlegi egy fő nyolc órás státusznál egészen biztosan többet igényel majd.

Bonyhád legnagyobb sporttelepe városi és megyei versenyek megrendezésének állandó helyszíne volt a felújítás megkezdéséig, hiszen a Tolna Megyei Diáksport Tanács évek óta itt rendezi meg a városi és megyei mezei futóversenyeket. A helyszínválasztás nem véletlen, a bonyhádi sporttelep adottságai miatt hasonló rendezvények lebonyolítására is alkalmas.

A Bonyhádi Sporttelepen jelenleg felújítási munkálatok zajlanak, amelyek várhatóan 2020. október végéig tartanak. A sporttelep jelenleg építési területnek számít, ezért a belépés csak és kizárólag a kivitelező részére engedélyezett.

 

 

 

Elérhetőségi adatok:
Cím: 7150 Bonyhád, Sport u. 5.
Kapcsolattartó: Máté Róbert
Telefonszám: +3674/452-033
E-mail:

Fotók